ES PROJEKTAI

UAB „Screen service“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „Screen service“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „UAB “Screen Service” kūrybinės infrastruktūros plėtra“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-309-01-0026 (toliau – Projektas). Nuo 2011 m. veikianti įmonė teikia virtualių renginių sukūrimo paslaugas, kai gyvi objektai, pranešėjai filmuojami žaliame fone, kuris kiekvieną kartą gaminamas atskirai pagal kliento pasirinktą filmavimo lokaciją.

UAB „Screen service“ siekdama spręsti problemą susijusią su vienkartinių tradicinių dekoracijų bei „žalio ekrano“ panaudojimu, dideliu atliekų kiekiu, kuris susidaro utilizuojant pagamintas fizines dekoracijas bei dideliais žmogiškųjų išteklių bei laiko sąnaudų kaštais, inicijuoja Projektą, kurio metu numato įsigyti LED ekranus, kurie leis praplėsti paslaugų spektrą ir atsisakyti tradicinių dekoracijų ir žalio ekrano gamybos, bei visą procesą maksimaliai skaitmenizuos. Skaitmeninių technologijų dėka vienoje lokacijoje (studijioje) bus galima filmuoti įvairias scenas su skirtingais pasaulio, gamtos ar kitos aplinkos vaizdais, realiu laiku matyti galutinį rezultatą, ir kas svarbiausia – taupyti daug laiko ir lėšų, nes viso personalo ir įrangos kelionė į fizinę lokaciją bus nereikalinga, bus atsisakoma dekoracijų gamybos ir jų utilizavimo, taip prisidedama prie tvarios žiedinės ekonomikos, skaitmenizavimo.

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 priemonę „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“. Bendra projekto vertė siekia 384.180,00 EUR, iš kurių 190.000,00 EUR sudaro Europos Sąjungos subsidija, 194.180,00 EUR – įmonės nuosavas indėlis.

Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2022 m. liepos mėn. 25 d. ir bus užbaigtos 2023 m. kovo mėn. 31 d.

Apie mus

Artėja svarbus renginys, o Jūs nežinote į ką kreiptis pagalbos? Screen Service visada padės videosprendimų klausimais. Jau didesnę nei dešimties metų patirtį sukaupusi profesionalų komanda ras sprendimus net į kebliausius klausimus. Galingiausių projektorių ir projekcinių ekranų nuoma ir priežiūra, videoprojekcijų ir vaizdo grafikos kūrimas bei demonstravimas, renginių prodiusavimas – tai maža dalis kompanijos “Screen Service” paslaugų. Nuolatinis domėjimasis naujovėmis padeda klientui pasiūlyti vis originalesnių paslaugų ir novatoriškų įdėjų.

Pasaulio viršūnių susitikimas – NATO summit 2023

VIRTUALIOS REALYBĖS SPRENDIMAI

MŪSŲ PASLAUGOS

Jungdami kūrybiškumą su vizualinėmis technologijomis, įtraukiame, sujaudiname ir abstulbiname auditoriją. Į mūsų paslaugas įeina 3D projection mapping’as, interaktyvūs projektai, didelio masto pastatų projekcijos ir daugelis kitų su projekciniais sprendimais susijusių projektų.

3D projekcijos

3D mappingas

Projekciniai ekranai

Projektoriai

DIDŽIAUSIO MASTO PROJEKTAI LIETUVOJE

Turimos įrangos kiekiai bei aukšta įrangos kokybė mums leidžia įgyventinti sudėtingiausius ir didžiausius projektus visoje Lietuvoje ir už jos ribų!